POZIV NA INFORMATIVNU RADIONICU PROJEKTA

„NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA“

 

TKO?

Čistoća Opuzen d.o.o. organizira i vodi radionicu

 

KADA?

Srijeda, 15.06.2021. u 17:00 sati

 

GDJE?

Reciklažno dvorište Opuzen, Jesenska bb

 

ZAŠTO?

Informirati se o sprječavanju nastanka otpada, odvajanju otpada, i ponovnoj uporabi

                                                                                             

  Veselimo se vašem dolasku!

 

Sadržaj pozivnice isključiva je odgovornost Čistoće Opuzen d.o.o. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

POZIV NA INFORMATIVNU RADIONICU PROJEKTA „NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA“