Čistoća Opuzen d.o.o. obavještava sve gospodarske subjekte da je donesen Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Čistoće Opuzen d.o.o., kojim se uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Skip to content