Red. br.

KORISNICI USLUGA

1.

KUĆANSTAVA SA STALNIM PREBIVALIŠTEM


1.a.

Po članu kućanstva-mjesečno

3,18535 €


1.b.

Kućanstva sa stalnim prebivalištem mogu biti oslobođena dijela plaćanja naknade odvoza i deponiranja otpadaka za vrijeme odsutnosti na temelju računa za potrošnju struje i vode iz koje je vidljivo da nije u navedenom razdoblju bilo potrošnje. Za navedeno razdoblje domaćinstava plaćaju naknadu u paušalnom iznosu od 24,00 kn mjesečno.

3,18535 €


1.c.

Članovi kućanstava sa stalnim prebivalištem – trenutno odsutni  – studenti, đaci, sezonski radnici.

1,06178 €kn


1.d.

Kućanstva sa 6 članova i više

15,92674 €


2.

KUĆANSTVA SA PRIVREMENIM ILI POVREMENIM SEZONSKIM BORAVKOM2.a.

Kućanstva sa privremenim ili povremenim ( sezonskim) boravkom mogu biti oslobođena dijela plaćanja naknadne obveze i deponiranja otpada za vrijeme odsutnosti na temelju računa tijekom cijele godine iz kojih je vidljivo da nije bilo potrošnje vode, odnosno struje. Za navedeno razdoblje kućanstva plaćaju naknadu u paušalnom iznosu 24,00 kn mjesečno.

3,18535 €


3.

PRIVREDA3.a.

PRIVREDA I. GRUPA

      €/m²Zanatske radnje

Mesnice

Cvjećare

Kafići

Pizzerie

Uredi

Prodavaonice

Frizerski saloni

Ljekarne

Restorani

Kladionice

Ekspoziture i poslovniceI.  grupa – I. kategorija do 40 m²

0,96357 €/m²I. grupa – II. Kategorija od 40 – 200 m²

0,64238 €/m²


3.b.

PRIVREDA II. GRUPA

      €/m²


Škole i vrtići

Pekare

Banke

Veće zanatske radnje

Diskonti i veće trgovine

Dom zdravlja

Moteli i restorani

II. grupa – I. kategorija od 200 – 500 m²

0,24023 €/m²II. grupa – II. kategorija od 500 – 1000 m²

0,12741 €/m²II. grupa – III. kategorija od 1000 m²

0,07963 €/m²


3.c.

PRIVREDA III. GRUPA

Otkupni centri voća i povrća

Trgovački centri

Uljare

Benzinske crpke

Građevinske tvrtke

HEP

III. grupa – I. kategorija

Zatvoreni prostor do  5 000 m²

0,06371 €/m²III. grupa – I. kategorija

Otvoreni prostor do  5 000 m²

0,03185 €/m²III. grupa – II. kategorija

Zatvoreni prostor od  5 000 m²

0,04778 €/m²III. grupa – II. kategorija

Otvoreni prostor od  5 000 m²

0,01593 €/m²


Na sve gore navedene cijene obračunava se PDV u skladu sa Zakonom.

Navedeni cjenik primjenjuje se od 01.02.2010. god.

Prijem umrlog u mrtvačnicu na zahtjev javnih  i privatnih pogrebnih društava (po osobi) 66,36 €
Uporaba hladnjaka (po satu)   0,66 € 
Uporaba sale za ispraćaj pokojnika sa uporabom dekoracije i ozvučenja33,18 €
Sabiranje posmrtnih ostataka kod redovitog ukopa   26,54 €
Izdavanje umrlog iz mrtvačnice na zahtjev javnih i privatnih društava (po osobi) 33,18 €
Ukop u grobnicu 137,72 €
Ekshumacija (po osobi)  79,63 €
Nošenje pokojnika od mrtvačnice do grobnog mjesta 26,54 €
Ukop i vođenje evidencije, odnos vijenaca sa groba (po sahrani) 26,54 €
Odnošenje i deponiranje nadgrobne ploče 79,63 €

Na sve gore navedene cijene obračunava se PDV u skladu sa Zakonom.

Navedeni cjenik primjenjuje se od 01.studenog 2010. god.

 
 

 

 

Tr.br.

Usluga rada radnika

   

1

Vrsta usluge

Jed. mjere

 

Cijena u €

1.1.

Rad strojara i/ili vozača

SAT

 

15,93 €

1.2.

Rad radnika na građevinskim poslovima

SAT

 

15,93 €

1.3.

Rad radnika na poslovima koji uključuju rad strojeva (čišćenje zaraslih površina od raslinja ili održavanje površina upotrebom alata poput pila, kosilice, freze  i slično )

SAT

 

15,93 €

1.4.

Rad radnika na raznim jednostavnijim poslovima ( čišćenje zaraslih površina od raslinja ručnim alatom, kopanje zemlje, obrezivanje stabala, sadnja bilja, zalijevanje površina, pometanje površina i slično )

SAT

 

10,62 €

     

Tr. br.

Usluga rada vozila i strojeva

   

2

Vrsta usluge

Jed. mjere

 

Cijena u €

2.1.

Rad lakog dostavnog vozila

SAT

 

19,91 €

2.2.

Rad teretnog vozila nosivosti do 3,5t

SAT

 

19,91 €

2.3.

Prijevoz teretnim vozilom nosivosti do 3,5t

KM

 

0,93 €

2.4.

Rad stroja za drobljenje grana ( uključuje rad jednog radnika )

SAT

 

53,09 €

2.5.

Rad specijalnog vozila – smećara ( uključuje rad jednog radnika )

SAT

 

66,36 €

     

Tr.br.

Usluga najma spremika

   

3

Vrsta usluge

Jed. mjere

 

Cijena u €

3.1.

Najam spremnika 1100 l

DAN

 

1,99 €

3.2.

Najam spremnika 5000 i 7000 litara

DAN

 

9,29 €

3.3.

Najam spreminka 80,120 i 240 litara

DAN

 

1,33 €

3.4.

Najam spremnika 80,120 i 240 litara

MJESEC

 

6,64 €

3.5.

Najam spremika 1100 litara

MJESEC

 

26,54 €

3.6.

Najam spremnika 5000 i 7000 litara

MJESEC

 

79,63 €

3.7.

Usluga postavljanja kontejnera od 1100 L po zahtjevu korisnika -jednokratno

KOM

 

9,29 €

3.8.

Usluga uklanjanja kontejnera od 1100 L po zahtjevu korisnika -jednokratno

KOM

 

9,29 €

3.9.

Usluga postavljanja kontejnera od 5-10 m3 po zahtjevu korisnika -jednokratno

KOM

 

13,27 €

3.10.

Usluga uklanjanja kontejnera od 5-10 m3 po zahtjevu korisnika -jednokratno

KOM

 

13,27 €

3.11.

*Usluga postavljanja i uklanjanja kontejnera se naplaćuje isključivo korisnicima koji nisu stalni korisnici naših usluga  ili su stalni korisnici naših usluga ali imaju izvanrednu potrebu za dodatnim spremnicima   **Najam spremnika 80, 120 i 240 L moguće je isključivo na mjesečnoj razini, te cijena uključuje postavljanje i preuzimanje     

  *** Cijena uklanjanja kontejnera ne uključuje i cijenu zbrinjavanja otpada

   
     

Tr.br.

Usluga dodatnog prijevoza glomaznog otpada

   

4

Vrsta usluge

Jed. Mjere

 

Cijena u €

4.1.

Usluga dodatnog prijevoza glomaznog otpada tokom godine ( do 2m3 )

KOM

 

33,18 €

     

Tr.br.

Usluga odvoza neopasnog otpada

   

5

Vrsta usluge

Jed. Mjere

 

Cijena u €

5.1.

Odvoz građevinskog neopasnog otpada na deponij  ( ne uključuje zbrinjavanje otpada koje se obračunava posebno u skladu sa cjenikom

M3

 

10,62 €

5.2.

Odvoz proizvodnog i ambalažnog otpada od gospodarskih subjekata – karton, papir – Ne uključuje trošak obrade otpada koji može nastati kod ovlaštenog oporabitelja, a koji su u slučaju postojanja obračunava posebno

M3

 

10,62 €

5.3.

Odvoz proizvodnog i ambalažnog otpada od gospodarskih subjekata – plastična i staklena ambalaža – Ne uključuje trošak obrade otpada koji može nastati kod ovlaštenog oporabitelja, a koji su u slučaju postojanja obračunava posebno

M3

 

10,62 €

5.4.

Po narudžbi odvoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada:

za     240 l

za 1.100 l

za 5.000 l

za 7.000 l

kom

 

6,69 €

30,66 €

139,36 €

195,10 €

Tr.br.

Usluga upravljanja zajedničkim dijelovima zgrade

   

6

Vrsta usluge

Jed.

Mjere

 

Cijena u €

6.1.

Usluga upravljanja zajedničkim dijelovima zgrade

%

 

Naknada upravitelja za usluge upravljanja zajedničkim dijelovima  zgrade utvrđuje se u iznosu 15% obračunate pričuve po m2.

Cijene su iskazane bez PDV-a, koji se na računu iskazuje posebno.

Opis otpada

Ključni broj

Naziv otpada

 

Cijena prihvata

Jedinica mjere

 

eur

Opasni komunalni otpad

15 01 10*

ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

kg

 

0,66

15 01 11*

metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne sprem­nike pod tlakom

kg

 

0,66

16 05 04*

plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari

kg

 

0,66

20 01 13*

otapala

kg

 

0,66

20 01 14*

kiseline

kg

 

1,06

20 01 15*

lužine

kg

 

1,06

20 01 17*

fotografske kemikalije

kg

 

0,66

20 01 19*

pesticidi

kg

 

1,33

20 01 21*

fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu

kg

 

0,13

20 01 23*

odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike

kg

 

0,13

20 01 26*

ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25*

kg

 

0,66

20 01 27*

boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari

kg

 

0,66

20 01 29*

detergenti koji sadrže opasne tvari

kg

 

0,66

20 01 31*

citotoksici i citostatici

kg

 

1,33

20 01 33*

baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije

kg

 

0,00

20 01 35*

odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente

kg

 

0,00

20 01 37*

drvo koje sadrži opasne tvari

kg

 

0,66

Otpadni papir

15 01 01

papirna i kartonska ambalaža

kg

 

0,00

20 01 01

papir i karton

kg

 

0,00

Otpadni metal

15 01 04

metalna ambalaža

kg

 

0,00

20 01 40

metali

kg

 

0,00

Otpadno staklo

15 01 07

staklena ambalaža

kg

 

0,13

20 01 02

staklo

kg

 

0,13

Otpadna plastika

15 01 02

plastična ambalaža

kg

 

0,13

20 01 39

plastika

kg

 

0,13

Otpadni tekstil

20 01 10

odjeća

kg

 

0,13

20 01 11

tekstil

kg

 

0,13

Glomazni otpad 3)

20 03 07

glomazni otpad

kg

 

0,13

Jestiva ulja i masti

20 01 25

jestiva ulja i masti

kg

 

0,04

Boje

20 01 28

boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*

kg

 

0,66

Deterdženti

20 01 30

deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29*

kg

 

0,66

Lijekovi

20 01 32

lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*

kg

 

0,66

Baterije i akumulatori

20 01 34

baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*

kg

 

0,00

Električna i elektronička oprema

20 01 36

odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*

kg

 

0,00

Građevni otpad iz kućanstva 1)

17 01 01

beton

kg

 

0,04

17 01 02

cigle

kg

 

0,04

17 01 03

crijep/pločice i keramika

kg

 

0,04

17 01 07

mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*

kg

 

0,07

17 04 11

kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*

kg

 

0,66

17 06 01*

izolacijski materijali koji sadrže azbest

kg

 

0,40

17 06 03*

ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari

kg

 

0,40

17 06 04

izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*

kg

 

0,40

17 06 05*

građevinski materijali koji sadrže azbest

kg

 

0,40

17 08 01*

građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima

kg

 

0,27

17 08 02

građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*

kg

 

0,13

Termometri 2)

16 03 03*

anorganski otpad koji sadrži opasne tvari

kg

 

0,00

Ostalo

08 03 17*

otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari

kg

 

0,66

08 03 18

otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*

kg

 

0,40

15 01 05

višeslojna (kompozitna) ambalaža

kg

 

0,13

16 01 03

otpadne gume

kom

 

0,66

18 01 01

oštri predmeti (osim 18 01 03*)

kg

 

0,00

      


1) odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima vlastite nekretnine koje obavlja korisnik usluge u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.

2) odnosi se samo na termometre (toplomjere) koji sadrže živu

3) neiscrpni popis tvari i predmeta koje se smatraju glomaznim otpadom:

KUPAONSKA OPREMA

kada (plastična, fiberstaklena, metalna i sl.), tuš kada, sauna, kada za djecu, kupaonski ormar i police, zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu, nosač zavjese (karniša), umivaonik, toalet i bide (školjka i daska), slavina za vodu, nosač tuša, crijevo za tuš, stalak za ručnike, ogledalo i slično

OPREMA ZA DJECU

krevet za dijete, stolica i hodalica za dijete, veće igračke, dječja kolica, auto sjedalica za dijete i slično

PODNE OBLOGE

tepih, laminat, linoleum, parket, krzno i slično

NAMJEŠTAJ

ormar, komoda, ladičar, vitrina, noćni ormarić, polica (npr. ugradbena, samostojeća, zidna i sl.), stol (npr. radni, za računalo, kuhinjski, za blagovaonu, toaletni i sl.), stolac, klupa, barska stolica, zidni/stolni sat većih dimenzija, daska za uzglavlje kreveta, stalak (stolni, zidni za npr. tv/hi-fi), fotelja, naslonjač, krevet, tabure, madrac, nadmadrac, podnica kreveta, okvir za sliku ili ukrasni predmeti većih dimenzija, prozorske zaštitne rešetke i grilje, sobne pregrade i slično

KUHINJSKA OPREMA

kuhinjski elementi (ugradbeni, samostojeći i dr.), sudoper, radna površina, šank i slično

VRTNA OPREMA

ograda i vrata, vrtni namještaj, vrtni alat, strojevi za vrt (tačke, kosilica i sl.), sjenica za vrt (rastavljena na dijelove dimenzija pogodnih za prijevoz), drvo (izrezano na dimenzije pogodne za prijevoz), posuda (za npr. cvijeće) i postolje/nosač većih dimenzija, vrtni ukrasi većih dimenzija, vrtna klupa, crijevo za vodu, oprema za razvođenje vode te posude za zalijevanje bilja, ljuljačka, trampolin, klackalica, suncobran i stalak za suncobran, sklopivi bazen, roštilj i slično

OSTALO

rolete, žaluzine, tende, ljestve, samostojeće stepenice, zavjese, nosači zavjesa, vrata (npr. sobna, ulazna i dr.), staklo (okno), prozor, prozorski okvir, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija (akvarij, žičani kavez, kućica za psa, grebalice za mačke i sl.), sprave za vježbanje i veća oprema za sport i rekreaciju (bicikl, daska za jedrenje/jahanje na valovima, kajak, kanu, pedalina i sl.), radijator, kante i posude većih dimenzija, tapete, daska za glačanje, okvir/stalak za sušenje rublja i slično

Fiksni tečaj konverzije :  1EUR= 7,53450 HRK

Na sve gore navedene cijene obračunava se PDV u skladu sa Zakonom.

Navedeni cjenik primjenjuje se od_____________. god.

Opis otpada

Ključni broj

Naziv otpada

 

Cijena prihvata

Jedinica mjere

 

eur

Opasni komunalni otpad

15 01 10*

ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

kg

 

0,93

15 01 11*

metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne sprem­nike pod tlakom

kg

 

0,93

16 05 04*

plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari

kg

 

0,93

20 01 13*

otapala

kg

 

0,93

20 01 14*

kiseline

kg

 

1,33

20 01 15*

lužine

kg

 

1,33

20 01 17*

fotografske kemikalije

kg

 

0,80

20 01 19*

pesticidi

kg

 

1,99

20 01 21*

fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu

kg

 

0,27

20 01 23*

odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike

kg

 

0,27

20 01 26*

ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25*

kg

 

0,93

20 01 27*

boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari

kg

 

0,93

20 01 29*

detergenti koji sadrže opasne tvari

kg

 

0,93

20 01 31*

citotoksici i citostatici

kg

 

1,99

20 01 33*

baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije

kg

 

0,00

20 01 35*

odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente

kg

 

0,00

20 01 37*

drvo koje sadrži opasne tvari

kg

 

0,93

Otpadni papir

15 01 01

papirna i kartonska ambalaža

kg

 

0,00

20 01 01

papir i karton

kg

 

0,00

Otpadni metal

15 01 04

metalna ambalaža

kg

 

0,00

20 01 40

metali

kg

 

0,00

Otpadno staklo

15 01 07

staklena ambalaža

kg

 

0,13

20 01 02

staklo

kg

 

0,13

Otpadna plastika

15 01 02

plastična ambalaža

kg

 

0,17

20 01 39

plastika

kg

 

0,17

Otpadni tekstil

20 01 10

odjeća

kg

 

0,17

20 01 11

tekstil

kg

 

0,17

Glomazni otpad 3)

20 03 07

glomazni otpad

kg

 

0,20

Jestiva ulja i masti

20 01 25

jestiva ulja i masti

kg

 

0,04

Boje

20 01 28

boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*

kg

 

0,93

Deterdženti

20 01 30

deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29*

kg

 

0,93

Lijekovi

20 01 32

lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*

kg

 

1,33

Baterije i akumulatori

20 01 34

baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*

kg

 

0,00

Električna i elektronička oprema

20 01 36

odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*

kg

 

0,00

Građevni otpad 1)

17 01 01

beton

kg

 

0,07

17 01 02

cigle

kg

 

0,07

17 01 03

crijep/pločice i keramika

kg

 

0,07

17 01 07

mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*

kg

 

0,07

17 04 11

kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*

kg

 

0,66

17 06 01*

izolacijski materijali koji sadrže azbest

kg

 

0,66

17 06 03*

ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari

kg

 

0,66

17 06 04

izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*

kg

 

0,66

17 06 05*

građevinski materijali koji sadrže azbest

kg

 

0,66

17 08 01*

građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima

kg

 

0,66

17 08 02

građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*

kg

 

0,27

Termometri 2)

16 03 03*

anorganski otpad koji sadrži opasne tvari

kg

 

0,00

Ostalo

08 03 17*

otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari

kg

 

0,93

08 03 18

otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*

kg

 

0,66

15 01 05

višeslojna (kompozitna) ambalaža

kg

 

0,27

16 01 03

otpadne gume

kom

 

0,93

18 01 01

oštri predmeti (osim 18 01 03*)

kg

 

0,00

      


1) odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima vlastite nekretnine koje obavlja korisnik usluge u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.

2) odnosi se samo na termometre (toplomjere) koji sadrže živu

3) neiscrpni popis tvari i predmeta koje se smatraju glomaznim otpadom:

KUPAONSKA OPREMA

kada (plastična, fiberstaklena, metalna i sl.), tuš kada, sauna, kada za djecu, kupaonski ormar i police, zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu, nosač zavjese (karniša), umivaonik, toalet i bide (školjka i daska), slavina za vodu, nosač tuša, crijevo za tuš, stalak za ručnike, ogledalo i slično

OPREMA ZA DJECU

krevet za dijete, stolica i hodalica za dijete, veće igračke, dječja kolica, auto sjedalica za dijete i slično

PODNE OBLOGE

tepih, laminat, linoleum, parket, krzno i slično

NAMJEŠTAJ

ormar, komoda, ladičar, vitrina, noćni ormarić, polica (npr. ugradbena, samostojeća, zidna i sl.), stol (npr. radni, za računalo, kuhinjski, za blagovaonu, toaletni i sl.), stolac, klupa, barska stolica, zidni/stolni sat većih dimenzija, daska za uzglavlje kreveta, stalak (stolni, zidni za npr. tv/hi-fi), fotelja, naslonjač, krevet, tabure, madrac, nadmadrac, podnica kreveta, okvir za sliku ili ukrasni predmeti većih dimenzija, prozorske zaštitne rešetke i grilje, sobne pregrade i slično

KUHINJSKA OPREMA

kuhinjski elementi (ugradbeni, samostojeći i dr.), sudoper, radna površina, šank i slično

VRTNA OPREMA

ograda i vrata, vrtni namještaj, vrtni alat, strojevi za vrt (tačke, kosilica i sl.), sjenica za vrt (rastavljena na dijelove dimenzija pogodnih za prijevoz), drvo (izrezano na dimenzije pogodne za prijevoz), posuda (za npr. cvijeće) i postolje/nosač većih dimenzija, vrtni ukrasi većih dimenzija, vrtna klupa, crijevo za vodu, oprema za razvođenje vode te posude za zalijevanje bilja, ljuljačka, trampolin, klackalica, suncobran i stalak za suncobran, sklopivi bazen, roštilj i slično

OSTALO

rolete, žaluzine, tende, ljestve, samostojeće stepenice, zavjese, nosači zavjesa, vrata (npr. sobna, ulazna i dr.), staklo (okno), prozor, prozorski okvir, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija (akvarij, žičani kavez, kućica za psa, grebalice za mačke i sl.), sprave za vježbanje i veća oprema za sport i rekreaciju (bicikl, daska za jedrenje/jahanje na valovima, kajak, kanu, pedalina i sl.), radijator, kante i posude većih dimenzija, tapete, daska za glačanje, okvir/stalak za sušenje rublja i slično

Fiksni tečaj konverzije :  1EUR= 7,53450 HRK

Na sve gore navedene cijene obračunava se PDV u skladu sa Zakonom.

Navedeni cjenik primjenjuje se od_____________. god.

Skip to content