Anketa

U cilju što cjelovitijeg sagledavanja problema otpada i njegova što djelotvornijeg rješavanja,  pozivamo Vas da nam odgovorite na pitanja  u anketi.

Vaša mišljenja, stavovi i prijedlozi zasigurno će nam pomoći u rješavanju navedene problematike i iznalaženju najboljih rješenja.

Anketa je anonimna.

1. Tko u Vašem kućanstvu najčešće odlaže otpad?
Vi osobno
Muž
Žena
Majka
Otac
Netko drugi, tko
2. Ostavljate li svoj kućni otpad na mjestu predviđenom za odvoz?
Da, uvijek
Uglavnom da
Ponekad odložim i na neko drugo mjesto, koje nije predviđeno za to
Nikad
3. Odvozi li se redovito otpad u Vašoj ulici?
Da
Ne
Nisam obraćao/la pozornost
4. Kad budete imali u blizini Vašeg mjesta stanovanja dovoljno kontejnera u koje možete odložiti sve vrste otpada? (papir, staklo, plastika, biootpad)
Da
Ne
5. Koji bi po Vama bio najbolji način informiranja i educiranja građana glede postupanja s otpadom od strane Čistoće? Putem:
Radija i televizije
Novina
Tribina, seminara
Letaka, brošura, plakata, otvorenog telefona
Centra za informiranje i obrazovanje za okoliš
Nečeg drugog, čega?
6. Ocijenite ocjenom od 1 do 5 u kojoj ste mjeri zadovoljni uslugama Čistoće?
1 2 3 4 5
7. Što biste predložili Čistoći za poboljšanje kvalitete usluga?
8. Spol
Muškarac
Žena
9. Koliko imate godina
10. Stupanj obrazovanja
Nezavršena osnovna škola
Osnovna škola
NSS (KV radnik, PKV radnik)
SSS
VŠS
VSS
Magisterij, doktorat
11. Radni status
Zaposlen
Nezaposlen
Umirovljenik
Učenik
Student
Domaćica
12. Ulica u kojoj stanujete?
13. Mjesto stanovanja (gradsko naselje)
Opuzen
Buk – Vlaka
Pržinovac
Upišite broj 5 (antispam)
Skip to content