Gospodarenje otpadom je skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na:

  1. sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i/ili njegovoga štetnog utjecaja na okoliš,
  2. obavljanje skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti u svezi s otpadom, te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti,
  3. skrb za odlagališta koja su zatvorena.

Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način da se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i bez uporabe postupaka i/ili načina koji bi mogli štetiti okolišu, a posebice kako bi se izbjeglo:

  1. rizik onečišćenja: mora, voda, tla i zraka,
  2. pojava buke,
  3. pojava neugodnih mirisa,
  4. ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta,
  5. štetan utjecaj na područja kulturnopovijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti,
  6. nastajanje eksplozije ili požara.
Skip to content