Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 11. Izjave o osnivanju trgovačkog društva “Čistoća Opuzen” d.o.o., Opuzen (pročišćeni tekst) od 25. kolovoza 2004. godine, član Uprave – direktorica “Čistoće Opuzen” d.o.o., dana 23. veljaće 2022. godine, donijela je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Ovim se Pravilnikom uređuju postupci, pravila i uvjeti za nabavu robe i usluga naručitelja “Čistoća Opuzen” d.o.o., čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) manja od 200.000,00 kuna te nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) manja od 500.000,00 kuna, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

Skip to content