Čistoća Opuzen d.o.o. Opuzen posluje samostalno od 09. studenog 1999., a prije toga u sastavu Javnog komunalnog poduzeća “Posrednica” Opuzen. Društvo posluje na dvije lokacije i to na adresi Matice hrvatske 9 gdje je smještena uprava društva, financijsko računovodstveni i opći sektor, a na lokaciji Jasenska bb smješten je tehničko operativni sektor i Reciklažno dvorište.

Osnovni podaci o društvu
Naziv tvrtke: Čistoća Opuzen d.o.o. za komunalne djelatnosti
Skraćeni naziv tvrtke: Čistoća Opuzen d.o.o.
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Sjedište: Opuzen, Matice hrvatske 9
Porezni broj (MB): 01468758
MBS: 060165107
OIB: 76374489207
IBAN: HR2023400091100196179
Temeljni kapital: 2.654,46 euro

Predmet poslovanja – djelatnost:
– Održavanje čistoće
– Odlaganje komunalnog otpada
– Održavanje javnih površina i zelenih površina
– Održavanje nerazvrstanih cesta
– Održavanje groblja i krematorija, te obavljanje pogrebnih poslova
– Tržnice na malo

70 -POSLOVANJE NEKRETNINAMA

– Poslovi upravljanja nekretninama
– Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
– Pružanje usluga komunalnih vezova za turističke brodove

Osnivač: Grad Opuzen
Trg kralja Tomislava 1, 20 355 Opuzen

Skupština: Gradonačelnik Grada Opuzena – Ivan Mataga

Nadzorni odbor: Mihovil Ključe, Ivan Glasović, Marin Franičević, Stana Kiridžija, Anita Milišić

Direktor: Mario Milošević

 

Skip to content