Čistoća Opuzen d.o.o. Opuzen posluje samostalno od 09. studenog 1999., a prije toga u sastavu Javnog komunalnog poduzeća “Posrednica” Opuzen. Društvo posluje na dvije lokacije i to na adresi Matice hrvatske 9 gdje je smještena uprava društva, financijsko računovodstveni i opći sektor, a na lokaciji Trg Opuzenske bojne 1 smješten je tehničko operativni sektor.

Osnovni podaci o društvu
Naziv tvrtke: Čistoća Opuzen d.o.o. za komunalne djelatnosti
Skraćeni naziv tvrtke: Čistoća Opuzen d.o.o.
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Sjedište: Opuzen, Matice hrvatske 9
Porezni broj (MB): 01468758
MBS: 060165107
OIB: 76374489207
Žiro račun:
Temeljni kapital:

Predmet poslovanja – djelatnost:
– Održavanje čistoće
– Odlaganje komunalnog otpada
– Održavanje javnih površina i zelenih površina
– Održavanje nerazvrstanih cesta
– Održavanje groblja i krematorija, te obavljanje pogrebnih poslova
– Tržnice na malo
70 -POSLOVANJE NEKRETNINAMA
– Poslovi upravljanja nekretninama
– Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom

Osnivač: Grad Opuzen
Trg kralja Tomislava 1, 20 355 Opuzen

Skupština: Gradsko vijeće Grada Opuzena

Nadzorni odbor:

Direktor: Ivo Kljuće

Izvadak iz sudskog registra