U Opuzenu izvršena primopredaja komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Danas je svečano izvršena primopredaja komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada zapremnine 16 m³ za ČISTOĆU OPUZEN d.o.o., Opuzen.

Nakon što je proveden postupak javne nabave, sklopio se ugovor o nabavi vozila između odabranog ponuditelja tvrtke Gradatin d.o.o. kao Isporučitelja i Čistoće Opuzen d.o.o. kao Naručitelja. Vozilo je namijenjeno za odvojeno prikupljanje korisnog otpada (papir, plastika, biootpad i dr.) na području grada Opuzena i vrijedno je više od milijun kuna, a nabavljeno je u okviru provedbe projekta „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ čime će se unaprijediti sustav održivog gospodarenja otpadom na području grada Opuzena. Gradonačelniku Grada Opuzena  Ivanu Matagi i direktorici Čistoće Opuzen d.o.o Ivanki Zonjić ključeve novog vozila predao je gosp. Damir Tomašević ispred tvrtke Gradatin d.o.o.

Projekt vrijednosti 1.271.662,37 kn bez PDV-a sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda bespovratnim sredstvima u iznosu od 1.080.913,01 kn, a Čistoća Opuzen d.o.o. u iznosu od 190.749,36 kn kroz kapitalnu donaciju Grada Opuzena.

Ovim projektom Čistoća Opuzen d.o.o. je uz financijsku pomoć iz europskih fondova osnažena za još jedno novo vozilo za odvojeno prikupljanje otpada sa modernom nadogradnjom, a sve u cilju smanjenja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu.

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Čistoće Opuzen d.o.o.“

www.strukturnifondovi.hr

 

 

 

U Opuzenu izvršena primopredaja komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada