Radovi !

Dana 20.04.2023. godine dva trula stabla koja su se nalazila na Rivi i ugrožavala sigurnost građana su uklonjena, te zajedno s otpadom i dračom odvezena na deponij.

Radovi !