Natječaj za prijam radnika na radno mjesto VODITELJ RJ „ OTPAD, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE“

Na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 6. travnja 2022. godine, Čistoća Opuzen d.o.o. objavila je

Natječaj za prijam radnika na radno mjesto  VODITELJ RJ „ OTPAD, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE“

Objavu možete pogledati ovdje

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM RADNIKA:

Uvjeti za radno mjesto: SSS ili VŠS tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera, 3 godine radnog iskustva.

Opis poslova:

  • organizira i rukovodi radom radne jedinice prema planu i programu, tehničkoj dokumentaciji, pozitivnim propisima i odlukama Uprave,
  • brine se o sprovođenju mjera zaštite na radu i mjera zaštite od požara na način propisan Zakonom i općim aktima Društva,
  • nadzire i vodi brigu o pravodobnom sakupljanju i odvozu otpada,
  • nadzire i vodi brigu o redovnom održavanju i uređenju javnih i zelenih površina kao i gradskih groblja,
  • obavlja i ostale poslove po nalogu direktora u skladu sa prirodom posla kojega obavlja.

Odluka o izboru kandidata za prijam u radni odnos biti će objavljena na službenim stranicama društva.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu Natječaja za prijam radnika na radno mjesto VODITELJ RJ OTPAD, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE

Natječaj za prijam radnika na radno mjesto VODITELJ RJ „ OTPAD, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE“