Natječaj za prijam radnika na radno mjesto RADNIK/ICA NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

Na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 1. rujna 2022. godine, Čistoća
Opuzen d.o.o. objavila je Natječaj za prijam radnika na radno mjesto RADNIK/ICA NA
RECIKLAŽNOM DVORIŠTU.
Objavu možete pogledati na :

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=125984710 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM RADNIKA:
Uvjeti za radno mjesto: SSS sa ili bez radnog iskustva ,Vozačka dozvola B kategorije,
Poznavanje rada na računalu MS OFFICE.

Opis poslova radnog mjesta:

– Vršiti kontrolu odlaganja otpada od fizičkih i pravnih osoba
– Vršiti evidenciju odvoza otpada – izdavanje pratećih listova
– Vršiti primarno selektiranje otpada
– Vršiti ukrcaj / iskrcaj preuzetog otpada

– Rukovati opremom za sabijanje i usitnjavanje otpada na reciklažnom dvorištu
– Održavati čistoću reciklažnog dvorišta i sustava za odvodnju oborinskih voda
– Izdavati naloge za preuzeti ili odvezeni otpad
– Skupljati glomazni otpad na području rada komunalnog poduzeća
– Druge poslove po nalogu direktora.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
O ishodu Natječaja kandidati će biti pravodobno obaviješteni putem elektroničke pošte ili
pismeno na adresu prebivališta navedenu u prijavi. Društvo zadržava pravo u cijelosti
poništiti Natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu, bez obveze obrazlaganja
svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kinjama. Obavijest o poništenju
Natječaja kandidati/kinje će dobiti pisanim putem.

Natječaj za prijam radnika na radno mjesto RADNIK/ICA NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU
Skip to content