Svečano otvorenje ribarnice u Opuzenu

Jutros je u Opuzenu otvorena montažna ribarnica za maloprodaju ribe i školjkaša i ostalih proizvoda ribarstva i marikuluture. U sklopu otvorenja ribarnice upriličen je i prigodni domjenak kojem su nazočili predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije, Lokalne akcijske skupine u ribarstvu FLAG Južni Jadran, , Regionalne agencije Dunea, Grada Opuzena i Čistoće Opuzen d.o.o.

Projekt je financiran sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo putem natječaja kojeg je objavio FLAG Južni Jadran.

Čistoća Opuzen d.o.o. je kao prijavitelj u Projektu: Mjera 2.2. diverzifikacija/diferencijacija tržišta (nova i drugačija tržišta, ciljani kupci) – Nabava montažne ribarnice u Opuzenu ( Ulica Stjepana Radića 8/1) u svrhu jačanja konkurentnosti mikro i malih gospodarskih subjekata u ribarstvu na području Grada Opuzena, pravovremenom aplikacijom kod FLAG-a Južni Jadran u sklopu Mjere 2.2. diverzifikacija/diferencijacija tržišta (nova i drugačija tržišta, ciljani kupci), ishodila od nadležnog tijela suvremeno opremljenu montažnu ribarnicu.  Ukupna vrijednost projekta je 283.251,25 kuna (s PDV-om) od čega se iz EU fondova financira 85% dok sredstva učešća RH iznose 15% vrijednosti projekta.

Glavni specifični cilj ovog projekta koji proizlazi iz strategije lokalne akcijske skupine u ribarstvu Flag Južni Jadran je osiguranje kvalitetnog prostora za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture u Opuzenu. Osim specifičnog cilja projekt ima i dugoročni cilj a to je povećanje konzumacije ribe i ostalih proizvoda akvakulture.

Provedbom ovog projekta uvodi se novi i kvalitetniji način plasiranja proizvoda ribarstva i akvakulture na tržište koji dosad nije bio prisutan na području grada. Ribarima i trgovcima će biti omogućena svakodnevna prodaja što bi u konačnici trebalo dovesti do povećanja potrošnje proizvoda ribarstva i akvakulture, a to ujedno predstavlja ostvarenje općeg cilja ovog projekta.

Svečano otvorenje ribarnice u Opuzenu