Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 11. Izjave o osnivanju trgovačkog društva “Čistoća Opuzen” d.o.o., Opuzen (pročišćeni tekst) od 25. kolovoza 2004. godine, član Uprave – direktorica “Čistoće Opuzen” d.o.o., dana 27. siječnja 2017. godine, donosi Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a), čiji je naručitelj Grad Opuzen, a za koje, prema Zakonu o javnoj nabavi, ne postoji obveza provođenja postupka javne nabave, a sve svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave, te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima jednostavne nabave