Odluka o izboru kandidata za prijam u radni odnos za radno mjesto – Referent za opće poslove

Na temelju Pravilnika o radu od 25. siječnja 2016.godine i Izvješća o provedenom postupku natječaja za prijam na radno mjesto – Referent za opće poslove, KLASA: 112-02/21-01/02, URBROJ: 2148/03-3-21-2 od 12. studenog 2021.g., a u svezi raspisanog natječaja objavljenog 12.listopada 2021.g. na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj internet stranici Čistoće Opuzen d.o.o.,  direktorica Ivanka Zonjić, dipl.ing.arh.,  donosi

Odluku o izboru kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

Izvješće o provedenom postupku natječaja za prijam na radno mjesto referent za opće poslove

Odluka o izboru kandidata za prijam u radni odnos za radno mjesto – Referent za opće poslove