Odluka o financiranju

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je  17.10.2016. godine, javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Dana 23. svibnja 2017. godine Ministar graditeljstva i prostornog uređenja kao čelnik Posredničkog tijela razine 1 u postupku dodjele bespovratnih sredstava i odabiru projekta za GRUPU 1 u Okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, donio je Odluku o financiranju za projekt Energetska obnova višestambenih zgrada i to za zgradu na adresi Zagrebačka 4 i 6, u Opuzenu. Upravitelj zgrada u ime i za račun suvlasnika stambene zgrade Čistoća Opuzen, d.o.o., prijavio je višestambenu zgradu za radove obnove pročelja i zamjene vanjske stolarije, za koju je navedeno Ministrastvo donijelo odluku o finaciranju u maksimalnom iznosu bespovratnih sredstava. Od prijavljenih prihvatljivih troškova u iznosu od 1.935.260,75 kn odobreni ukupni prihvatljivi izdaci iznose 1.675.991,38 kn, dok je iznos bespovratnih sredstava od 1.011.476,07 kn, odnosno 60,35% prihvatljivih troškova projekta.

Sve informacije o projektu mogu se dobiti kod Ivanke Zonjić, direktorice Čistoće Opuzen, d.o.o., na 020/671-999.

Odluka o financiranju