Obavjest o odabiru najpovoljnije ponude

Suvlasnici stambene zgrade Zagrebačka 4 i 6, zastupani po upravitelju Čistoća Opuzen, d.o.o.,  OIB: 76374489207 i predstavnici suvlasnika Dragica Zadro, Zagrebačka 3, OIB: 14195344604

Temeljem zakonske osnove Aneks 2. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi, izdan od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Član Uprave Društva, direktorica Ivanka Zonjić, dia., dana 09. siječnja 2017. godine, donosi:

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Naručitelj: Suvlasnici stambene zgrade Zagrebačka 4 i 6, zastupani po upravitelju Čistoća Opuzen, d.o.o.,  OIB: 76374489207 i predstavnici suvlasnika Dragica Zadro, Zagrebačka 3, OIB: 14195344604

Predmet bagatelne nabave: Energetska obnova zgrade na adresi Zagrebačka 4 i 6 (obnova pročelja i zamjena vanjske stolarije) u Opuzenu ev.br. 01/16

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi:

KOLOR PROJEKT d.o.o.,
Kralja Zvonimira 32,
20350 Metković
,
OIB: 48832894361

Cijena ponude bez PDV-a: 1.309.197,74 kuna
Iznos PDV-a: 327.299,44 kuna
Cijena ponude sa PDV-om: 1.636.497,18 kuna

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:  

Temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva referentna oznaka poziva PDP_4c2.2, objavljenog 17.10.2016., za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i zakonske osnove Aneks 2. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi, izdan od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Ponuditelj: KOLOR PROJEKT d.o.o., Kralja Zvonimira 32, 20350 Metković, OIB: 48832894361, dostavio je ponudu koja prema kriteriju odabira ima najnižu cijenu te ispunjava sve uvjete nabave.

Ova Obavijest dostavlja se svim ponuditeljima poštom (dokaz: povratnica) čime se stječe uvjeti za sklapanje Ugovora o nabavi, koji također stupa na snagu danom sklapanja ugovora o sufinaciranju temeljem Javnog poziva.

Broj: 01/16MV-IZ/03
Opuzen, 09. siječnja 2017. godine

Obavjest o odabiru najpovoljnije ponude

Obavjest o odabiru najpovoljnije ponude