Obavijest korisnicima usluga

Poštovani korisnici,

Zbog sve učestalijih prigovora na iznose računa za srpanj 2020., a koje je fakturirala Čistoća Opuzen d.o.o., dužni smo pojasniti nekoliko činjenica:

Povećanje računa Čistoće vezano je za nova rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade koja je prihod Grada Opuzena, te novih rješenja o obvezi plaćanja naknade za uređenje voda koja je prihod Hrvatskih voda, a ne Čistoće Opuzen d.o.o.. Korisnici su rješenja već zaprimili, te su mogli iskoristiti svoje zakonsko pravo žalbe na ista.

Korisnicima koji po novim rješenjima imaju povećanje spomenutih nakanda, obračunavati će se i razlika iznosa od siječnja do lipnja 2020., i to u 6 rata do kraja tekuće godine jer postojeća rješenja su važeća od 01.01.2020.godine.

Temeljem ugovora između Grada Opuzena i Čistoće Opuzen d.o.o., Čistoća Opuzen d.o.o. u ime i za račun Grada Opuzena i Hrvatskih voda fakturira i naplaćuje komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda te naplaćene mjesečne iznose po istim nakanadama uredno prosljeđuje gore navedenim institucijama.

Dakle, napominjemo da povećanje iznosa računa Čistoće nije vezano za uslugu odvoza smeća, tj. nije došlo do povećanja cijene iste.

Uprava Društva
Čistoća Opuzen d.o.o.

Obavijest korisnicima usluga