Obavijest kandidatima o ispunjavanju formalnih uvjeta Natječaja za radnika na uređenju (održavanju) groblja

Pregledom zaprimljenih prijava na natječaj utvrđeno je sljedeće:
Na natječaj su pravovremeno pristigle 2 (dvije) prijave. Obje prijave ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem te time ostvaruju pravo na pristup prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata i to:

• Denis Šešelj, Podgradina 19, 20355 Opuzen
• Vedran Raguž, Pramtrnovo 33, 20355 Opuzen

Gore navedeni kandidati pozivaju se na pisano i usmeno testiranje koje će se održati u prostorijama Čistoće Opuzen d.o.o., Matice hrvatske 9, Opuzen, 28. rujna 2021. godine (utorak) u 9:00 sati.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Obavijest kandidatima o ispunjavanju formalnih uvjeta Natječaja za radnika na uređenju (održavanju) groblja