Natječaj za prijam radnika na radno mjesto Radnika na uređenju (održavanju) groblja

Na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 08. rujna 2021. godine, Čistoća Opuzen d.o.o. objavila je Natječaj za prijam radnika na radno mjesto Radnika na uređenju (održavanju) groblja.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM RADNIKA

Opis poslova

Radnika na uređenju (održavanju) groblja obavlja sljedeće poslove:
– Pokop umrlih, te oslatli poslovi prilikom pogreba
– Vođenje evidencije grobnih mjesta
– Čišćenje groblja i okoliša, zalijevanje i održavanje zelenila groblja
– Dezinfenkcija i čišćenje mrtvačnice, odžavanje mrtvačnice i hladnjaka u mrtvačnici
– Uklanjanje vijenaca, i drugi poslovi po nalogu nadređenog.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti:
S kandidatima koji su se pravovremeno odnosno do 15. rujna 2021.godine prijavili na natječaj provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
Datum prethodne provjere znanja i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje bit će objavljeni na internet stranici www.cistoca-opuzen.hr najmanje pet dana prije provjere znanja.

Pravni izvori za pripremu za testiranje provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj:
1. Zakon o grobljima („Narodne novine“, broj:19/98, 50/12, 89/17)

Pravila testiranja:
1. Nakon identifikacije kandidata, kandidatima će biti podjeljena pismena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su se kandidati prijavili.
2. Kandidatima će biti podijeljen pisani test od 10 pitanja koji u sebi sadržavaju pitanja iz Zakona o grobljima. Pismena provjera znanja traje ukupno 45 minuta. Za svaki točan odgovor dodjeljuje se 1 bod (maksimalan broj bodova na pisanom testu je 10), s tim da se točan odgovor ocjenjuje cijelim brojem (1 bod) dok netočan odgovor ne nosi nijedan bod.
3. Smatra se da je kandidat položio test ako je od provjere navedene u točki 2. postigao najmanje 75% ukupnog broja bodova.

Intervju:
Intervju (razgovor) se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 75% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz razgovor utvrđuje interese, ciljeve i motivaciju za rad.
Kandidat može na intervjuu ostvariti do 10 bodova.
Rješenje o prijamu dostavlja se svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj te su ispunili formalne uvjete za pristup testiranju.

Povjerenstvo za provedbu natječaj

Rješenje o imenovanju povjerenstva za provedbu Natječaja za prijam radnika na radno mjesto Radnika na uređenju (održavanju) groblja

Natječaj za prijam radnika na radno mjesto Radnika na uređenju (održavanju) groblja