Javni poziv za iskaz interesa za stavljanje na raspolaganje površine u objektu, modularne montažne ribarnice

Čistoća Opuzen d.o.o. je u okviru Mjere 2.2. iz LRSR FLAGA-a Južni Jadran, nabavila je modularnu montažnu ribarnicu. Ista se stavlja na raspolaganje zainteresiranim subjektima.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe,  sa registriranom djelatnosti stavljanja u promet proizvoda ribarstva i akvakulture (ribe, rakovi, mekušci, školjke) te sa registriranom djelatnosti stavljanja u promet prerada istih, kao i osobe koje su registrirani kao ribari, ili za trgovinu ribom i slično,  da kao nositelji aktivnosti dostave svoje zahtjeve za korištenje poslovne površine u objektu, modularne montažne ribarnice.

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za korištenje poslovne površine u objektu, modularne montažne ribarnice iz stavka 2. ovog obrazloženja, a sve sukladno smjernicama propisanim Pravilnikom o korištenju ribarnice Čistoće Opuzen d.o.o.

Uvjeti raspolaganja površinom ribarnice biti će objavljeni na službenim stranicama Čistoće Opuzen d.o.o. https://cistoca-opuzen.hr/ .

Zahtjev se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Čistoća Opuzen d.o.o., obvezno uz naznaku: „JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za korištenje poslovne površine u objektu, modularna montažna ribarnica“  – NE OTVARATI, na adresu: Čistoća Opuzen d.o.o., Matice hrvatske 9, 20355 Opuzen

Rok za podnošenje zahtjeva je do popunjenja kapaciteta objekta.

Obrazac Javnog poziva

Pravilnik o korištenju ribarnice

Javni poziv za iskaz interesa za stavljanje na raspolaganje površine u objektu, modularne montažne ribarnice