Javni poziv za iskaz interesa za korištenje ribarnice na lokaciji u Ulici Stjepana Radića u Opuzenu

Čistoća Opuzen d.o.o. je u okviru Mjere 2.2. iz LRSR FLAGA-a Južni Jadran, nabavila je modularnu montažnu ribarnicu. Ista će se na raspolaganje zainteresiranim subjektima.
Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, sa registriranom djelatnosti stavljanja u promet proizvoda ribarstva i akvakulture ( ribe, rakovi, mekušci, školjke) te sa registriranom djelatnosti stavljanja u promet prerada istih, kao i osobe koje su registrirani kao ribari, ili za trgovinu ribom i slično, da kao nositelji aktivnosti dostave svoje zahtjeve za korištenje poslovne površine u objektu, modularne montažne ribarnice.
Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za korištenje poslovne površine u objektu, modularne montažne ribarnice iz stavka 2. Ovog obrazloženja, a sve sukladno smjernicama propisanim Pravilnikom o korištenju ribarnice Čistoće Opuzen d.o.o.
Uvjeti raspolaganja površinom ribarnice biti će objavljeni na službenim stranicama Čistoće Opuzen d.o.o., www.cistoca-opuzen.hr
Zahtjev se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Čistoća Opuzen d.o.o., obvezno uz naznaku: „JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za korištenje poslovne površine u objektu, modularna montažna ribarnica“ – NE OTVARATI, na adresu:
Čistoća Opuzen d.o.o.
Matice hrvatske 9
20355 Opuzen
Rok za podnošenje zahtjeva je 20. svibnja 2021. godine do 12:00 sati.

Obrazac JAVNOG POZIVA

Pravilnik o korištenju ribarnice Čistoća Opuzen d.o.o. iz Opuzena

Javni poziv za iskaz interesa za korištenje ribarnice na lokaciji u Ulici Stjepana Radića u Opuzenu